تبلیغات
دهکده داستان ها - سخاوت...

دهکده داستان ها گروه داستان نویسی king

تماس با من

درباره من

بِسمِـ ا..ّ. اَلرّحمنـِ الرّحیمـ

وَإِטּ یَڪَادُ الَّذِینَ ڪَفَرُوا لَیُزْلِقُونَڪَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّڪْر

وَیَقُولُوטּَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِڪْرٌ لِّلْعَالَمِیـטּ

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ

موضوعات

نویسندگان

  • تعداد پست ها: 262 معین
  • تعداد پست ها: 206 محسن
  • تعداد پست ها: 200 ع .ابوطالبی یزدی
  • تعداد پست ها: 15 سعید سرداری

سخاوت...

پسر بچه ای وارد بستنی فروشی شد و پشت میزی نشست. پیشخدمت یک لیوان آب برایش آورد.


پسر بچه پرسید: (( یک بستنی میوه ای چند است؟ ))


پیشخدمت پاسخ داد : (( 50 سنت )) .


پسر بچه دستش را در جیبش برد و شروع به شمردن کرد .


بعد پرسید : (( یک بستنی ساده چند است ؟ ))

 

در همین حال ، تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی بودند


پیشخدمت با عصبانیت پاسخ داد: 35 سنت


پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت : لطفأ یک بستنی ساده...

 

پیشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود رفت.


پسرک نیز پس از خوردن بستنی پول را به صندوق پرداخت و رفت


وقتی پیشخدمت بازگشت از آنچه دید شوکه شد. آنجا در کنار ظرف خالی بستنی،


2 سکه 5 سنتی و 5 سکه 1 سنتی گذاشته شده بود. برای انعام پیشخدمت