تبلیغات
دهکده داستان ها - دنیایی دیگر...

دهکده داستان ها گروه داستان نویسی king

تماس با من

درباره من

بِسمِـ ا..ّ. اَلرّحمنـِ الرّحیمـ

وَإِטּ یَڪَادُ الَّذِینَ ڪَفَرُوا لَیُزْلِقُونَڪَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّڪْر

وَیَقُولُوטּَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِڪْرٌ لِّلْعَالَمِیـטּ

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ

موضوعات

نویسندگان

  • تعداد پست ها: 262 معین
  • تعداد پست ها: 206 محسن
  • تعداد پست ها: 200 ع .ابوطالبی یزدی
  • تعداد پست ها: 15 سعید سرداری

دنیایی دیگر...

وقتی خیلی کوچک بودم اولین خانواده ای که در محلمان تلفن خرید ما بودیم .هنوز جعبه قدیمی 


و گوشی سیاه و براق تلفن که به دیوار وصل شده بود به خوبی در خاطرم مانده .

 

قد من کوتاه بود و دستم به تلفن نمی رسید ولی هر وقت که مادرم با تلفن حرف میزد می ایستادم 


و گوش می کردم و لذت می بردمبعد از مدتی کشف کردم که موجودی عجیب در این جعبه جادویی

 

زندگی می کند که همه چیز را می دانداسم این موجود " اطلاعات لطفا "

 

بود و به همه سوال ها پاسخ می دادساعت درست را می دانست و شماره تلفن هر کسی 


را به سرعت پیدا می کرد .

 


بار اولی که با این موجود عجیب رابطه بر قرار کردم روزی بود که مادرم به دیدن همسایه مان 


رفته بود . رفته بودم در زیر زمین و با وسایل نجاری پدرم بازی می کردم که با چکش کوبیدم روی


 انگشتم . دستم خیلی درد گرفته بود ولی انگار گریه کردن فایده نداشت چون کسیدر خانه نبود 


که دلداریم بدهد . انگشتم را کرده بودم در دهانم و همین طور که میمکیدمش دور خانه راه می رفتم . 


تا اینکه به راه پله رسیدم و چشمم به تلفن افتاد ! فوری رفتم و یک چهار پایه آوردم و رفتم رویش 


ایستادم . تلفن را برداشتم و در دهنی تلفن که روی جعبه بالای سرم بود گفتم اطلاعات لطفا .

 

صدای وصل شدن آمد و بعد صدایی واضح و آرام در گوشم گفت : اطلاعات .

 

انگشتم درد گرفته ... حالا یکی بود که حرف هایم را بشنود ، اشک ها یکهو سرازیر شد .

 

پرسید مامانت خانه نیست ؟

 

گفتم که هیچکس خانه نیست .

 

پرسید خونریزی داری ؟

 

جواب دادم : نه ، با چکش کوبیدم روی انگشتم و حالا خیلی درد دارم .

 

پرسید : دستت به جا یخی میرسد ؟

 

گفتم که می توانم درش را باز کنم .

 

صدا گفت : برو یک تکه یخ بردار و روی انگشتت نگه دار .

 

یک روز دیگر به اطلاعات لطفا زنگ زدم .

 

صدایی که دیگر برایم غریبه نبود گفت : اطلاعات .

 

پرسیدم تعمیر را چطور می نویسند ؟ و او جوابم را داد .

 

بعد از آن برای همه سوال هایم با اطلاعات لطفا تماس می گرفتم . سوال های جغرافی ام را از 


او می پرسیدم و او بود که به من گفت آمازون کجاست .سوال های ریاضی و علومم را بلد بود 


جواب بدهد . او به من گفت که باید به قناریم که تازه از پارک گرفته بودم دانه بدهم .

 

روزی که قناری ام مرد با اطلاعات لطفا تماس گرفتم و داستان غم انگیزش را برایش تعریف کردم . 


او در سکوت به من گوش کرد و بعد حرف هایی را زد که عموما بزرگتر ها برای دلداری از بچه ها 


می گویند . ولی من راضی نشدم . پرسیدم : چرا پرنده های زیبا که خیلی هم قشنگ آواز 


می خوانند و خانه ها را پر از شادی می کنند عاقبت شان اینست که به یک مشت پر در گوشه

 

قفس تبدیل می شوند ؟

 

فکر می کنم عمق درد و احساس مرا فهمید ، چون که گفت :

 

عزیزم ، همیشه به خاطر داشته باش که دنیای دیگری هم هست که می شود در آن آواز خواند 


و من حس کردم که حالم بهتر شد .

 

وقتی که نه ساله شدم از آن شهر کوچک رفتیم دلم خیلی برای دوستم تنگ شد . اطلاعات لطفا 


متعلق به آن جعبه چوبی قدیمی بر روی دیوار بود و من حتی به فکرم هم نمی رسید که تلفن زیبای 


خانه جدید مان را امتحان کنم . وقتی بزرگتر و بزرگتر می شدم ، خاطرات بچگیم را همیشه دوره 


می کردم . در لحظاتی از عمرم که با شک و دودلی و هراس درگیر می شدم ، یادم می آمد که در


 بچگی چقدر احساس امنیت می کردم . احساس می کردم که اطلاعات لطفا چقدر مهربان و صبور 


بود که وقت و نیرویش را صرف یک پسر بچه می کرد، سال ها بعد وقتی شهرم را برای رفتن به 


دانشگاه ترک می کردم ، هواپیمایمان در وسط راه جایی نزدیک به شهر سابق من توقف کرد .

 

ناخوداگاه تلفن را برداشتم و به شهر کوچکم زنگ زدم : اطلاعات لطفا !

 

صدای واضح و آرامی که به خوبی میشناختمش ، پاسخ داد اطلاعات .

 

ناخوداگاه گفتم می شود بگویید تعمیر را چگونه می نویسند ؟

 

سکوتی طولانی حاکم شد و بعد صدای آرامش را شنیدم که می گفت :

 

فکر می کنم تا حالا انگشتت خوب شده .

 

خندیدم و گفتم : پس خودت هستی ، می دانی آن روز ها چقدر برایم مهم بودی ؟

 

گفت : تو هم میدانی تماس هایت چقدر برایم مهم بود ؟ هیچوقت بچه ای نداشتم و همیشه 


منتظر تماس هایت بودم .

 

به او گفتم که در این مدت چقدر به فکرش بودم . پرسیدم آیا می توانم هر بار که به اینجا می آیم 


با او تماس بگیرم ؟

 

گفت : لطفا این کار را بکن ، بگو می خواهم با ماری صحبت کنم .

 

سه ماه بعد من دوباره به آن شهر رفتم . یک صدای نا آشنا پاسخ داد : اطلاعات

 

گفتم که می خواهم با ماری صحبت کنم .

 

پرسید : دوستش هستید ؟

 

گفتم : بله یک دوست بسیار قدیمی .

 

گفت : متاسفم ، ماری مدتی نیمه وقت کار می کرد چون سخت

 

بیمار بود و متاسفانه یک ماه پیش درگذشت .

 

قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم گفت : صبر کنید ، ماری برای شما پیغامی گذاشته ،

 

یادداشتش کرد که اگر شما زنگ زدید برای تان بخوانم ، بگذارید بخوانمش .

 

صدای خش خش کاغذی آمد و بعد صدای ناآشنا خواند :

 

 به او بگو که دنیای دیگری هم هست که می شود در آن آواز خواند ...

 

خودش منظورم را می فهمد ...