تبلیغات
دهکده داستان ها - 25 راه موفقیت از زبان امام جعفر صادق (ع)...

دهکده داستان ها گروه داستان نویسی king

تماس با من

درباره من

بِسمِـ ا..ّ. اَلرّحمنـِ الرّحیمـ

وَإِטּ یَڪَادُ الَّذِینَ ڪَفَرُوا لَیُزْلِقُونَڪَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّڪْر

وَیَقُولُوטּَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِڪْرٌ لِّلْعَالَمِیـטּ

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ

موضوعات

نویسندگان

  • تعداد پست ها: 262 معین
  • تعداد پست ها: 206 محسن
  • تعداد پست ها: 200 ع .ابوطالبی یزدی
  • تعداد پست ها: 15 سعید سرداری

25 راه موفقیت از زبان امام جعفر صادق (ع)...بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم.

 

و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه ‏گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.

 

و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدای تعالى 


و رسالت حضرت محمد (ص) یافتم.

 

سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه براى خداى تعالى یافتم.

 


و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) براى 


خشنودى خدا یافتم.

 

و شیرینى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

 

و رقت (نرمى) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) یافتم.

 

و روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

 

و (آسانى) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

 

و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

 

و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگى زن و فرزند یافتم

 

و دوستى خداى تعالى را جستجو کردم، پس آن را در دشمنى با گنهکاران یافتم.

 

و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهى براى بندگان خدا یافتم.

 

و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمى ثروت یافتم.

 

و کارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایى یافتم.

 

و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

 

و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

 

و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایى یافتم.

 

برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى یافتم.

 

و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى یافتم.

 

و نرمى و فروتنى را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

 

و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

 

و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

 

و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.

 

و خوشنودى خدای تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.