تبلیغات
دهکده داستان ها - هر نیکی که به تو برسد از جانب خدا است

دهکده داستان ها گروه داستان نویسی king

تماس با من

درباره من

بِسمِـ ا..ّ. اَلرّحمنـِ الرّحیمـ

وَإِטּ یَڪَادُ الَّذِینَ ڪَفَرُوا لَیُزْلِقُونَڪَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّڪْر

وَیَقُولُوטּَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِڪْرٌ لِّلْعَالَمِیـטּ

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ

موضوعات

نویسندگان

  • تعداد پست ها: 262 معین
  • تعداد پست ها: 206 محسن
  • تعداد پست ها: 200 ع .ابوطالبی یزدی
  • تعداد پست ها: 15 سعید سرداری

هر نیکی که به تو برسد از جانب خدا استای فرزند آدم ...
به اراده من است که آنچه برای خود می خواهی و اراده می کنی
و به قدرت من است که واجبات مرا اداء می کنی
و به وسیله نعمت من بر معصیت من قدرت پیدا کرده ای ...
تو را انسانی شنوا و بینا و قوی قرار داده ام.
هر نیکی که به تو برسد از جانب خدا است و هر بدی که به تو برسد از ناحیه خودت می باشد
و آن به خاطر این است که من سزاوارتر از تو هستم نسبت به نیکی هایت
و تو از من سزاوارتر هستی نسبت به بدیهایت
و آن بخاطر این است که من از آنچه انجام میدهم بازخواست نمی شوم
هر آنچه که تو خواستی برایت منظم و مرتب نمودم ...
منبع : عطر خدا